Společenské problémy provázející lidstvo

Společnost

Společenské problémy trápí lidstvo už od nepaměti. Těchto problému existuje naprostá spousta a další časem přibývají. Horší problémy pak už jen dokážou být jen ty, které lidstvo nemůže nijak ovlivnit, nebo je lze pouze ovlivnit těžko. Tyto problémy pak jsou například ty přirozené či přírodní, patří mezi ně různé katastrofy, ať už se jedná o různé povodně, požáry, globální oteplování, jejímž následkem je oteplování částí Země, které po čase tají.

Chudoba

Společenské problémy jsou však o něčem jiném, dají se totiž řešit, nicméně vzhledem k tomu, jak je u některých společenských problémů, složitá politika, nedají se tak snadno řešit, jak by se mohlo zprvu zdát. Mezi společenské problémy můžeme řadit například nezaměstnanost, která dále může přetrvat v jiné problémy jako je chudoba, hlad nebo také různé nemoci. Mnozí lidé, kteří nevidí do světa lidí na ulici, nedokáže pochopit, proč si tito lidé jednoduše nenajdou jakoukoli práci a nesnaží se dostat zpět na nohy. Myslím si, že určitě existuje mnoho lidí žijící na ulici, jejž by tento problém chtěli řešit. Důvodem demotivace mít nějakou práci většinou zde bývají různé dluhy, vzhledem k tomu, že několik let tráví na ulici bez příjmu a neplacení sociálního a zdravotního pojištění, pak všechny peníze, které by si případně vydělali, putují do státní sféry, tedy na zaplacení těchto dluhů.

Válka

Další problémy, které se týkají společnosti, pak jsou různá lidská práva, konflikty, růst populace nebo také imigrace, která souvisí s válkou. Mnozí by si řekli, že se ve školách učíme v dějepisu o válkách hlavně proto, aby se už dále neopakovaly. V těchto dobách však stále války probíhají a lidé s tím nic dělat nemohou, jelikož jsou pod nátlakem vyšší moci. Lidé pak bývají bezbranní a cítí se ve státě, ve kterém žijí, kolikrát nejistě. Aby se lidstvo dostalo do stavu, kdy nebude muset většinu těchto problému prožívat či řešit, je otázkou, co by se muselo pro to stát.