Co je to sociální práce?

Společnost

Sociální práce má mnoho definic a i odborníci se budou dlouhé hodiny přít o to, která vyhovuje nejvíce. Pro laika je podstatné, že je to disciplína, která zlepšuje kvalitu života lidí a bez které by se naše společnost neobešla. Sociální práce je postavena na hodnotách solidarity, sociální rovnosti, lidské důstojnosti, spravedlivosti, mlčenlivosti a sociální změny. Má vlastní etický kodex vydaný Společností sociálních pracovníků ČR.
Sociální práce je pro společnost velmi důležitá. Na rozdíl například od sociologie, ze které čerpá některé své teorie, se principy a metody sociální práce používají zejména v praxi. Tato disciplína vychází z křesťanských tradic při boji proti chudobě a z charitativní péče a jako samostatná se zrodila na začátku 19. století.
bezdomovec na ulici
Určitě jste se již setkali s nějakým sociálním pracovníkem. Najdete je na odborech sociálních věcí skoro v každém městě, v nemocnicích, v neziskových organizacích jako jsou hospici či azylové domy a také v sociálních službách. Je to pomáhající profese, kterou obvykle nikdo nepotřebuje, dokud nezačne mít nějaké problémy. Sociální pracovník může pracovat i ve výzkumu nebo v oblasti vyššího vzdělávání, jelikož se sociální práce studuje na vyšších odborných a vysokých školách.
invalidní vozík
Když člověk onemocní, ztratí práci, postihne ho nějaká katastrofa, zestárne do důchodového věku, narodí se mu děti, rozvádí se a tak dále, nastane událost, ve které začíná sociální práce plnit svou funkci. Sami či na návrh úřadu nebo doktora se potom klienti dostanou do péče sociálního pracovníka. Ten s nimi, jejich rodinami a příbuznými řeší nastalou situaci, informuje o možnostech pomoci, které se jim naskýtají. Sociální pracovník či pracovnice věnují klientovi tolik času, kolik potřebuje. Sociální pracovník klienta nehodnotí, ani se na něho nepovyšuje, snaží se mu ovšem pomoci a můžou ho omezit, pokud to situace vyžaduje.