Plastová paleta vydrží víc, než dřevěná

Produkty

Když se řekne „paleta“, zřejmě vás napadne typický výrobek ze smrkového či borového dřeva, na jehož bedrech spočívá tíha přepravního nákladu. Na paletách se převáží po celém světě miliony tun různého zboží v podstatě 24 hodin denně, bez ustání. Nosnost jedné dřevěné palet je přibližně dva tisíce kilogramů, tedy dvě tuny, což by někteří z vás ani nehádali.

barevné palety

Poměrně výrazným nedostatkem dřevěných palet je jejich omezená životnost. Někdy je nutné je po několika měsících nechat zlikvidovat, protože nasáknou vlhkost a plíseň či hnilobu, dřevo může napadnout dřevokazná houba a tím se nosnost palety natolik sníží, že se stane nepoužitelnou a také nebezpečnou. Existuje však alternativa k paletám ze dřeva, a sice plastové palety 1200 x 800.

paleta ze dřeva

Více než dvojnásobně vyšší nosnost – plastové palety mohou budit zdání, že jde o výrobky poměrně chatrné, s omezenou nosností, ale zdání klame. Jejich nosnost je naopak vyšší, a to více než dvojnásobná. Uvádí se, že je lze zatížit až pěti tunami nákladu. V praxi se vyžívají například pro transport a skladování IBC kontejnerů, které jsou určené pro tekuté a polotekuté potraviny, jako jsou rajské protlaky, dřeně, džemy, ovocné šťávy atp.

Žádná hniloba, žádné plísně – plast nepodléhá zkáze tak, jako dřevo, nenapadají jej plísně ani hniloba a mohou být dlouhodobě vystavené i vodě a vlhkosti. Tím pádem mají mnohem delší životnost, což z nich činí optimální logistický výrobek pro celou řadu aplikací.

Snadná údržba – udržet v čistotě dřevěnou paletu je téměř nemožné, snadno se zašpiní od prachu, zeminy, minerálních olejů a dalších nečistot. Proto se také dřevěné palety obvykle po ukončení životnosti vyhazují a likvidují na skládkách či ve spalovnách. Plastovou paletu udržíte v čistotě mnohem snáz a vystačíte na to s běžnými čisticími či dezinfekčními prostředky.