Netradičně

Kultura


Na naprosto ojedinÄ›lou výstavu Ice magic lze pozvat už i dÄ›ti pÅ™edÅ¡kolního vÄ›ku. Ledové sochy jsou na ní pÅ™edvádÄ›ny v naprosto jedineÄné umÄ›lecké formÄ›. Dokonalá smÄ›sice technických a přírodních zázraků pozve návÅ¡tÄ›vníky interaktivním způsobem do pohádkového svÄ›ta. Ve kterém ožívají hrdinové v nezapomenutelných příbÄ›zích. Setkat je tu možné se Lvím králem, tygrem Diegem, rodinou Adamsových Äi VÄelkou Májou. V centru zájmu je socha mamuta Mannyho, inspirovaného dobou ledovou, který váží pÅ™es dvÄ›stě metráků. K prohlédnutí je na této netradiÄní výstavÄ› sedmdesát ledových soch. Které vytvoÅ™ila dvacítka nadÅ¡ených umÄ›leckých Å™ezbářů.

Na netradiÄní výstavÄ›

Rovněž výstava Tajemná Indonésie nadchne jak rodiÄe, tak jejich ratolesti. Pozvánka do svÄ›ta, o kterém si už vÄ›tÅ¡ina z nás myslela, že neexistuje, tu nabízí důkazy, že ano. Nahlédnout je tu možné do tajů ostrova Nová Guinea, Pacifiku Äi Å alamounových ostrovů. Tato nejvÄ›tší sbírka ve stÅ™ední EvropÄ› propojuje zážitky cestovatelů celého svÄ›ta do této zapomenuté Äásti naší planety. DokumentaÄní fotografie, které pro svou krásu berou dech, lodÄ›, iniciaÄní masky, rituální totemy a mnohé další artefakty si zde mohou návÅ¡tÄ›vníci prohlédnout. A vejít do autentické chýše kmene Kombai, která je dominantou výstavní plochy. Jsou zde vystaveny i materiály z cest Jiřího Hanzelky, Miroslava Zikmunda a Miloslava Stingla.

Tajemná výstava

NetradiÄní kulturní odpoledne lze s dÄ›tmi zažít v rodiÅ¡ti Jana Amose Komenského. Interaktivní výstava Janův Labyrint je pÅ™ipomínkou na ÄtyÅ™sté výroÄí jeho díla Labyrint svÄ›ta a ráj srdce. A návÅ¡tÄ›vník této výstavy má na chvíli možnost se stát poutníkem jeho zajímavého života. Jednotlivá zastavení jsou inspirována úvahami, na které je potÅ™eba najít odpovÄ›di. StejnÄ› jako tenkrát. Hned u vstupu je postaveno první a zásadní stanoviÅ¡tÄ› – dÅ™evÄ›ný model labyrintu. S návodem. VhoÄ kuliÄku a vylosuj si svůj osud. A aÅ¥ už se kuliÄka rozbÄ›hne sama, anebo si návÅ¡tÄ›vník zvolí sám, do kterého důlku padne, obdrží  lísteÄek s výzvou. Se kterou projde celou výstavu.